0341 | ติดตั้ง WireGuard VPN บน Rocky Linux

พักหลัง WireGuard VPN ได้ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ว่ามีความปลอดภัย และมีความเร็วมากกว่า OpenVPN ที่เราใช้กันมานาน แต่การจะติดตั้งนั้น สำหรับคนทั่วไปอาจจะดูยุ่งยากสักหน่อย แต่ไปเจอตัวช่วยในการติดตั้งบน GitHub (Nyr/wireguard-install) เลยเอามาเขียนวิธีติดตั้งแบบง่ายๆลงใน Blog สักหน่อย โดย OS ที่รองรับมี Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS and Fedora. แต่วันนี้ผมจะมาแนะนำการติดตั้งลงบน Rocky Linux

คัดลอกคำสั่งด้านล่างนี้ลงไปวางได้เลย

wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh

หลังจากนั้นจะมีให้ตั้งค่าเล็กน้อย โดยจะถามว่า ต้องการใช้เป็น public IPv4 หรือจะใช้เป็น hostname ซึ่งหากใครติดตั้งบน VPS หรือบน Cloud หรือใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มี public IPv4 เป็นแบบ static ip ก็สามารถใช้ได้เลย แต่หากเป็นอินเทอร์เน็ตบ้านที่ได้มาเป็น dynamic ip แนะนำให้ใช้เป็น hostname ครับ โดยใช้บริการ ddns ของเจ้าไหนก็ได้ครับ แล้วใส่ชื่อที่ได้ลงไป

ต่อมา กำหนด port โดยผมจะใช้เป็นค่าเริ่มต้น คือ 51820 โดยสามารถกด Enter ได้เลย

จากนั้นตั้งชื่อ Client name โดยกำหนดชื่ออะไรลงไปก็ได้ครับ

ต่อมาเลือก DNS Server โดยในตัวอย่างนี้ผมได้เลือกใช้ของ Cloudflare หรือ 1.1.1.1 ซึ่งอยู่ในตัวเลือกที่ 3

หลังจากนั้นจะมีข้อความขึ้นว่า “WireGuard installation is ready to begin.” โดยให้กดปุ่มอะไรก็ได้ หรือจะกด Enter ก็ได้ครับ

รอสักครุ่ ก็จะขึ้น QR Code มาให้สแกนในมือถือ หรือจะเข้าไปเอาไฟล์ config ได้ใน /root/clientnamexxx.conf

เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จครับ

หากต้องการสร้าง client เพิ่มขึ้นได้ โดยรันคำสั่งเดิมอีกครั้ง คือ

wget https://git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh

จากนั้นจะมีตัวเลือกให้ เพิ่ม client ใหม่, ลบ client เดิมออก, ลบ wireguard หรือกดออก หน้าตาดังรูปครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *