Category: How to

กอล์ฟสั่ง กอล์ฟสอน

วิธีเปิด TPM ใน Motherboards Asus เพื่อให้รองรับ Windows 11

ในวันนี้หลายๆคนคงโหลดโปรแกรม Windows PC Health Check มาติดตั้งกันเพื่อตรวจสอบว่า เครื่องที่ใช้งานอยู่นั้นรองรับกับ Windows 11 หรือไม่ เมื่อทดสอบแล้ว หลายๆคนพบว่า เครื่องตัวเองไม่รองรับ เหมือนกับของผม

Windows PC Health Check  Windows 11
Continue reading…

0329 | ตั้งค่า Failover บนอุปกรณ์ Mikrotik

วันนี้จะมาแชร์การตั้งค่า Failover บนอุปกรณ์ Mikrotik ที่ผมใช้งานอยู่จริงกันครับ

เนื่องด้วยปัจจุบัน แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตระดับ 1 Gbps มีราคาไม่ถึง 1 พันบาท ผมเลยเปลี่ยนการใช้งาน จากเมื่อก่อนที่ทำเป็น load balance (มาทำ Load Balance โดยใช้ Mikrotik กัน) มาใช้เป็น Failover แทน ซึ่งการทำ Failover ก็คือ การนำอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ และเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นเส้นหลัก และอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสำรอง การตั้งค่าการใช้งานต่างๆง่ายกกว่าการทำ load balance มาก และลดการทำงานของ CPU ของ mikrotik ได้อีกด้วย

ในวันนี้ผมจะแนะนำการตั้งค่า Failover กับ PPPoE 2 เส้นด้วยกัน โดยมี 3BB 1000/500 Mbps เป็นเส้นหลัก และ True 300/300 Mbps เป็นเส้นสำรอง

โดยในบทความนี้ผมจะไม่ได้แนะนำการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย PPPoE ก่อนจะมาทำตามบทความนี้ จะต้องตั้งค่า PPPoE ทั้ง 2 เส้น และสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยการตั้งค่า Failover เบื้องต้น สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตครับ

แต่การตั้งค่าเบื้องต้นในการทำ Failover ทั่วไป จะแนะนำให้ตั้งค่า Default Route Distance ในส่วนของการตั้งค่า PPPoE โดยให้เส้นหลักให้มีค่าน้อยกว่าเส้นสำรอง ซึ่งการตั้งค่าเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ เมื่อเส้นหลักหลุด เส้นสำรองก็จะทำงานอัตโนมัติ แต่จะเกิดปัญหา กรณีที่ เส้นหลักไม่หลุด แต่ไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ทำให้การตั้งค่าแบบเบื้องต้น ตัว mikrotik จะไม่สลับไปเส้นสำรอง

Continue reading…

0326 | วิธีใช้งาน Outline VPN

หลังจากตอนที่แล้ว ผมได้แนะนำวิธีติดตั้งตัว VPN Server โดยใช้ Outline VPN ไปแล้ว ( สร้าง VPN Server ไว้ใช้ส่วนตัวด้วย Outline VPN กัน ) คราวนี้มาแนะนำวิธีการใช้งานกันบ้าง โดยจะแนะนำทั้งในเครื่อง PC (Windows) และมือถือ (Android)

เครื่อง Windows

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ www.getoutline.org และคลิกที่เมนู Get Outline เช่นเดิม

Continue reading…