0341 | ติดตั้ง WireGuard VPN บน Rocky Linux

พักหลัง WireGuard VPN ได้ถูกพูดถึงมากขึ้นเรื่อย ว่ามีความปลอดภัย และมีความเร็วมากกว่า OpenVPN ที่เราใช้กันมานาน แต่การจะติดตั้งนั้น สำหรับคนทั่วไปอาจจะดูยุ่งยากสักหน่อย แต่ไปเจอตัวช่วยในการติดตั้งบน GitHub (Nyr/wireguard-install) เลยเอามาเขียนวิธีติดตั้งแบบง่ายๆลงใน Blog สักหน่อย โดย OS ที่รองรับมี Ubuntu, Debian, AlmaLinux, Rocky Linux, CentOS and...