0342 | วิธีการ Export Putty Sessions

วิธีการ Export เพื่อ Backup sessions ของ putty เก็บเอาไว้ เปิด Powershell แล้วพิมพ์คำสั่งตามด้านล่าง โดยจะบันทึกเป็นไฟล์ putty-sessions.reg เอาไว้ที่ Desktop เป็นอันเสร็จ เมื่อต้องการ import sessions กลับคืน ก็แค่ดับเบิลคลิกไฟล์ที่ Export ออกมาครับ