0335 | การอนุญาตให้ Ping ได้จากภายนอกใน UDM Pro

ค่าเริ่มต้นของ UDM Pro นั้น จะมีการปิดกั้นการ ping เอาไว้ แต่บางครั้งเราก็ต้องการใช้ server จากภายนอกเพื่อตรวจสอบเครือข่ายของเราว่าล่มหรือไม่ จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าใน Firewall เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ ping จากภายนอกได้ หรือจากฝั่ง WAN เข้ามาครับ วิธีคือ ให้ไปที่ Firewall คลิกสร้าง Rule ใหม่ แล้วกำหนดค่าดังนี้...