0335 | การอนุญาตให้ Ping ได้จากภายนอกใน UDM Pro

ค่าเริ่มต้นของ UDM Pro นั้น จะมีการปิดกั้นการ ping เอาไว้ แต่บางครั้งเราก็ต้องการใช้ server จากภายนอกเพื่อตรวจสอบเครือข่ายของเราว่าล่มหรือไม่ จึงจำเป็นต้องกำหนดค่าใน Firewall เพิ่มเติม เพื่อให้สามารถ ping จากภายนอกได้ หรือจากฝั่ง WAN เข้ามาครับ

วิธีคือ ให้ไปที่ Firewall คลิกสร้าง Rule ใหม่ แล้วกำหนดค่าดังนี้

Type : Internet Local
Descript : WAN Allow Ping Request
Action : Accept
IPv4 Protocol : ICMP
IPv4 ICMP Type Name : Echo Request

ในส่วนอื่นๆ ไม่ต้องเปลี่ยนค่าใดๆครับ หรือสามารถดูได้จากรูปตัวอย่าง

และสร้าง Rule ขึ้นมาใหม่อีกกฎ และใส่ค่าตามนี้ครับ

Type : Internet Local
Description : WAN Allow Ping Reply
Action : Accept
IPv4 Protocol : ICMP
IPv4 ICMP Type Name : Echo Reply

หรือตามรูปตัวอย่าง ดังนี้ครับ

เพียงเท่านี้ก็จะสามารถ ping จากภายนอกเข้ามาได้แล้วครับ หรือเราสามารถกำหนดเพิ่มเติมว่า อนุญาตให้เฉพาะหมายเลข โดยคลิกที่ Source แล้วกำหนด IP หรือเงื่อนไขอื่นๆลงไปครับ

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *