Tagged: canon

0149 | เดินเล่นสุวรรณภูมิ

วันนี้ที่จริงแล้ว ไปส่งน้องแหม่มขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ? ไปผมไปสายนึดนึง? ไปถึงน้องแหม่มก็ใกล้ขึ้นเครื่องแล้ว เลยเก็บภาพมาได้นิดเดียว หลังจากส่งน้องแหม่มแล้ว ก็เลยเดินเล่นๆ หาอะไรถ่ายไปเรื่อยๆในสนามบินต่อ? ถือโอกาศฝึกฝีมือไปด้วย เพราะตั้งแต่ซื้อกล้องมา ยังไม่ได้ไปถ่ายที่ไหนเลย canon 500d? EF-S 18-55 kit

0029 | ปริ้นเตอร์ป้ายแดง

หลังจากไม่ได้ใช้งานปริ้นเตอร์ มาประมาณ 3 ปี เพราะไม่มีเหตุจำเป็นที่จะต้องปริ้นงาน ถึงมี ก็นานๆครั้ง ก็เลยไปปริ้นที่ร้าน? แต่มาวันนี้ มีความรู้สึกว่า มันจำเป็นต้องใช้งานขึ้นมาอีกครั้ง เพราะมีงานต้องปริ้นบ่อยขึ้น และเห็นว่า ปริ้นเตอร์ในปัจจุบันมันราคาถูกกว่าสมัย 3 ปีที่แล้วมาก ก็เลยเปิดดูข้อมูลในเว็บขายสินค้า it หลายๆเว็บ และคิดไว้ว่า วันอาทิตย์นี้คงไปเดินดูที่ร้านเลยดีกว่า วันนี้ว่างพอดี คิดไว้ว่า ถ้าเจอราคาไม่เกิน 2,000 บาทคงซื้อทันที...