0073 | ใครสักคน

rakjing

ไม่มีคำบรรยาย ดูจากรูปเอาเอง แล้วคงรู้สึกถึงอารมณ์ในตอนนี้? หากเป็นไปได้ อยากจะมีรักใหม่ กับคนเดิม? ToT

1 thought on “0073 | ใครสักคน

  1. CrEAMY

    – – มันใช้อากู๋หาไม่ได้หรอก ต้องใช้ใจหา…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *