0067 | Happy birthday to me

แก่ขึ้นอีกปีแล้วตู

ปีนี้ไม่รู้ใครจะจำวันเกิดของผมได้บ้าง แต่ที่แน่ๆ มีคนนึงแล้ว ที่ส่ง sms มาหา เจ้าตัวคงจะรู้ว่าใคร? วันเกิดปีนี้ก็เหมือนๆทุกปี คือไม่ได้จัดเลี้ยงอะไร แต่ที่พิเศษกว่าปีอื่นๆ คือ ได้เอาเงินส่วนนึงไปบริจาคให้ผู้พิการซ้ำซ้อน ที่จริงก็บริจาคไปตั้งแต่ต้นเดือนแล้ว แต่ตั้งใจไว้ว่า ถือโอกาสทำบุญเนื่องในโอกาสวันเกิดซะเลย

แล้วเค้าจะจำวันเกิดผมได้ไหมหนอ? ปีที่แล้ว เค้าเป็นคนแรก ที่บอกว่า happy birthday นะกอล์ฟ ตอนนั้นรู้สึกดีใจมาก? ปีนี้ก็ขอให้เป็นเหมือนเดิมนะ

สุดท้าย ก็ขอให้ตัวผมเองสมหวังในทุกๆเรื่องที่ตั้งใจ โดยเฉพาะความรัก และขอให้เรียนจบ 4 ปีด้วยนะ 🙂

You may also like...

1 Response

  1. CrEAMY says:

    ค่าส่งสองบาท…

    สมหวังไวๆนะ *-*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *