0343 | เข้าถึง Synology NAS จากนอกบ้านได้ง่ายๆด้วย Tailscale

Tailscale การทำงานจะคล้ายกับ zerotier แต่เนื่องจากในการติดตั้งลงบน Synology NAS นั้น Tailscale จะติดตั้งง่ายกว่า เนื่องจากมีอยู่ใน Package ของ Synology อยู่แล้ว ส่วน zerotier นั้น ต้องติดตั้งผ่าน docker ครับ วันนี้จึงจะมาแนะนำการติดตั้งและใช้งาน Tailscale เพื่อเชื่อมต่อ NAS ของเราจากภายนอกบ้านกัน โดยไม่จำเป็นต้องมี...