0040 | Update Apache and PHP on DirectAdmin

ตั้งแต่เปิดให้บริการโฮสติ้งมา ยังไม่เคยได้อัพเดด apache กับเค้าบ้างเลย และเมื่อวาน ได้เกิดปัญหาขึ้น หลังจากที่ได้อัพเดด directadmin มีคนแนะนำให้ลองอัพเดด apache เป็นเวอร์ัชั่นล่าสุดดู? ก็เลยบอกให้ไอเอิร์นจัดการ อิอิ วิธีก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายครับ แต่ขอบอกไว้ก่อน วิธีนี้สำหรับ customapache เท่านั้นนะครับ ถ้าคนที่ใช้ custombuild อยู่ แล้วมาทำตาม เกิด error ขึ้น โทษกันไม่ได้นะ...