Tag Archives: imap copy

0274 | การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel เดียวกันครับ เริ่มกันเลยดีกว่า

1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://home.arcor.de/armin.diehl/imapcopy/imapcopy.html ให้โหลดไฟล์โปรแกรมมา กรณีนี้ผมใช้ windows ก็ให้โหลดไฟล์ IMAPCopy-Win32 มาครับ

2. แยกไฟล์ออกมา และให้แก้ไขไฟล์ config ชื่อ ImapCopy.cfg โดยการเปิดด้วย notepad ครับ และแก้ไขค่าต่อไปนี้

SourceServer localhost
.
.
DestServer localhost

โดยให้เปลี่ยนจาก localhost เป็น ip ของ server ครับ โดยที่ SourceServer คือต้นทาง และ DestServer server ปลายทาง (ที่ต้องการย้ายมาใส่ไว้)
Continue reading