0124 | อัปรูปใน smf ไม่เปลืองพื้นที่ ^^

ใครผ่านไป ผ่านมาที่ใช้เว็บบอร์ด SMF อยู่ เรียนเชิญเอา iframe ไปแปะ เพือให้อัปโหลดรูปได้สะดวก สบาย ไม่เปลืองพื้นที่กันครับ 1. ให้เปิดไฟล์? Post.Template.php ที่อยู่ใน folder ของ theme ที่ท่านใช้อยู่ครับ และค้นหา [code lang=”php”] // Finally the most important...