0214 | เปลี่ยน Firefox ให้ใช้ memory cache แทน disk cache

จดเอาไว้ในเครื่องนานแล้ว เอามาใส่ใน blog สักหน่อย เปิดโปรแกรม firefox พิมพ์ about:config ที่ช่อง address bar แล้วกด enter จะเจอหน้าเตือนขึ้นมา ให้กดปุ่มยืนยันต่อไป เข้ามาจะเจอช่อง filter ให้ใส่คำว่า browser.cache.disk.enable แล้วกดดับเบิ้ลคลิกที่คอลัมน์ value เพื่อเปลี่ยนค่าจาก true เป็น false จากนั้นคลิกขวาแล้วเลือก...