0345 | ใช้ Cloudflare ทำ DDNS บน Synology

ปกติในอุปกรณ์ Synology NAS จะมีบริการ DDNS ของผู้ให้บริการต่างๆให้เลือกใช้งานอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริการของ No-IP.com, DYNDNS หรือแม้แต่บริการของทาง Synology เอง ( synology.me ) แต่หากเราใช้บริการของ Cloudflare อยู่แล้ว เราเองก็อยากจะใช้เป็นชื่อโดเมนของตัวเอง แต่ใน DSM ไม่มีผู้ให้บริการที่เป็น Cloudflare ให้เลือก ซึ่ง หากใครต้องการใช้ชื่อโดเมนตัวเองที่ใช้บริการ...