0244 | เพลง All By Myself – Celine Dion

วันนี้ เป็นอีกวันที่นั่งเหงาๆก็เลยหาเพลงฟังไปเรื่อย จนมาเจอเพลง All By Myself ได้ฟังแล้ว ยิ่งรีดพลังความเหงาออกมาได้อีก ToT When I Was Young I Never Needed Anyone And Making Love Was Just For Fun Those Days...