0226 | กำจัดการส่งอีเมล์ของผู้ใช้ใน DirectAdmin

หลังจากที่เคยเขียนวิธี จำกัดอีเมล์ต่อผู้ใช้ ไปแล้ว เมื่อวาน ผมกำลังจะไปแก้ไขในเครื่อง server ตัวใหม่ และได้เปิดไฟล์ /etc/exim.pl เพื่อมาแก้ไข และก็ไปเห็น code มันเขียนมาให้สามารถทำได้อยู่แล้ว เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพิ่มเลย

if (open (LIMIT, "/etc/virtual/limit_$name"))
{
   $email_limit = int(<LIMIT>);
   close(LIMIT);
}
else
{
   open (LIMIT, "/etc/virtual/limit");
   $email_limit = int(<LIMIT>);
   close(LIMIT);
}

วิธีการตั้งค่าคือ ให้เข้าไปที่ /etc/virtual/ และทำการสร้างไฟล์ชื่อ limit_username ขึ้นมา โดยให้เปลี่ยนตรง username ให้เป็น user ที่ต้องการ และแก้ไขไฟล์ โดยใส่ตัวเลขลงไปครับ ตัวเลขนั้นก็คือ จำนวนที่จะให้ส่งอีเมล์ได้ต่อ 1 วัน หลังจากนั้นแค่ restart exim ก็เป็นอันเสร็จ

Share

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.