0115 | How to install Xcache

วันนี้ ว่างๆไม่รู้จะเขียนอะไร เลยมาเขียนแนะนำวิธีติดตั้ง xcache กันครับ พิมพ์ตามไปทีละบรรทัด เดี๋ยวก็ดีเอง? มาเริ่มเลยแล้วกัน หลังจากนั้น เอาบรรทัดด้านล่างนี้ เพิ่มก่อนที่จะโหลด ioncube ไว้ใน [zend] แล้วลบบรรทัดใน section [xcache-common] ออกให้หมด แล้วแก้ค่าใน section [xcache] ให้เหมาะสม หลังจากนั้นก็ restart apache ก็เป็นอันเสร็จครับ