0284 | ใช้งานปลั๊กอิน NextGEN Gallery แล้วฐานข้อมูลตาราง wp_options มีขนาดใหญ่

สำหรับใครที่ใช้ปลั๊กอิน NextGEN Gallery อยู่นั้น ได้ลองสำรวจฐานข้อมูลในตาราง wp_options บ้างหรือไม่ว่ามันใหญ่สักเพียงใด เมื่อไม่กี่วันก่อนเพิ่งจะไปเป็นว่า ตารางนี้ซึ่งเก็บการตั้งค่าต่างของ wordpress เป็นหลัก ทำไมมันถึงได้มีขนาดใหญ่มาก เลยลองเปิดเข้าไปดูก็เจออะไรแปลกๆ โดยจะมีข้อมูลประมาณว่า displayed_gallery_rendering_xxx ดังรูปตัวอย่าง