0332 | วิธีเปิด หรือ ปิด Virtualization-Based Security (VBS)ใน Windows 11

หลังจากได้ดู VDO ที่ Microsoft สาธิตการเจาะ Windows 11 หากไม่ได้เปิดใช้งาน VBS หรือ Virtualization-Based Security Windows 11 Security — Our Hacker-in-Chief Runs Attacks and Shows Solutions จึงได้หาวิธีในการเปิดใช้งาน ซึ่งเจ้า VBS...