0302 | How to upgrade Unifi Controller on CentOS 7

เขียนเก็บไว้สักหน่อย สำหรับวิธีติดตั้ง สามารถดูได้จากที่นี่ครับ Install Unifi Controller on CentOS 7 1. ปิด service ของ UniFi controller 2. ย้ายไฟล์เวอร์ชั่นเดิมเก็บไว้ 3. โหลดไฟล์เวอร์ชั่นล่าสุดที่ต้องการ โดยสามารถดูได้จากที่นี่ https://community.ui.com/releases โดยวันที่เขียนจะเป็น 4.8.12