0256 | เน็ต ADSL TOT กับความเร็วที่ได้รับ

ก่อนอื่นมาดูการทดสอบความเร็วจากเว็บต่างๆ กันครับ ผลทดสอบจาก speedtest.net