0316 | เริ่มต้นกับการใช้งาน Line Notify

Line Notify เป็นบริการของ Line ที่ทำออกมาให้สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังบัญชี line ของคุณ หรือกลุ่มที่ต้องการได้ โดยการเชื่อมต่อสามารถเรียกผ่าน http post แบบง่ายๆ ขั้นตอนการเปิดใช้งานก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก โดยผมจะเขียนไว้เป็นข้อๆดังนี้ ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://notify-bot.line.me จากนั้นเลื่อนลงมาเล็กน้อยจะเจอ QR Code ให้ทำการสแกน เพื่อเพิ่ม Line Notify เป็นเพื่อนก่อน