0058 | วัยรุ่นสมัยนี้ไม่แกรงใจกันบ้างเลย

วันนี้นั่งทำรายงานการฝึกงานใน มหาลัย อยู่ดีๆ ก็เกิดเหตุการณ์อันไม่คาดคิดเกิดขึ้น? เกิดอะไรขึ้นก็ดูจากภาพเอาเองนะครับ (ต่ำกว่า 20 ปีห้ามดูนะ)