0088 | ตัวแทนจำหน่ายโดเมน Domain Reseller

จดโดเมนในราคาพิเศษในราคาขายส่ง สามารถนำไปเปิดบริการจดโดเมนต่อได้?ชำระด้วยระบบเิติมเงิน ไม่ต้องจ่ายรายเดือน เติมเท่าไหร่ ก็สามารถจดได้ในราคานั้นๆ โดยท่านจะจดโดเมนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่มีวันหมดอายุ และคุณสามารถกำหนดราคาได้เอง ไม่มีค่าธรรมเนียมในการสมัคร ฟรี Control panel จัดการโดเมนได้ง่ายๆ ลูกค้าคุณสามารถเข้ามาแก้ไขโดเมนโดยผ่าน url ของคุณ เช่น http://xxx.youdomain.com คุณสามารถตั้งราคาขายได้เอง ลูกค้าคุณสามารถแกไขโดเมนได้ 100 % ฟรี Domain forwarding ฟรี...