0344 | วิธีปิด QuickConnect ใน Synology NAS

เนื่องจาก 2 – 3 วันที่ผ่านมา ผมได้สังเกตุว่า Synology NAS ของผมเหมือนมีการทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งตรวจสอบการเชื่อมต่อแล้ว ก็ไม่พบว่ามีเครื่องใดเชื่อมต่อเข้ามา แต่เมื่อตรวจสอบ Task Manager ใน Resource Monitor ก็สังเกตุเห็นว่า Service QuickConnect ทำงานอยู่ ซึ่งปกติผมไม่ได้ใช้งานอยู่แล้ว แต่เมื่อจะไปปิดการทำงานใน Package Center ก็ไม่สามารถปิดได้...