0330 | วิธีเปิด TPM ใน Motherboards Asus เพื่อให้รองรับ Windows 11

ในวันนี้หลายๆคนคงโหลดโปรแกรม Windows PC Health Check มาติดตั้งกันเพื่อตรวจสอบว่า เครื่องที่ใช้งานอยู่นั้นรองรับกับ Windows 11 หรือไม่ เมื่อทดสอบแล้ว หลายๆคนพบว่า เครื่องตัวเองไม่รองรับ เหมือนกับของผม