0340 | แก้ปัญหาไม่สามารถอัพโหลดหรือสร้างไฟล์ได้ใน NextCloud

อยู่ๆ NextCloud ที่ใช้งานอยู่ก็เกิด Error “You don’t have permission to upload or create files here” ซึ่งทำให้ไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ หรือสร้างไฟล์ได้เลย ลองตรวจสอบ permission ก็ถูกต้องทุกอย่าง เลยค้นหาข้อมูลจนไปเจอข้อมูลใน github ของ OwnCloud ซึ๋งได้ลองทำตามแล้ว สามารถแก้ปัญหาได้ เลยเอามาจดไว้สักหน่อย...