Tag Archives: internet

0118 | 3G By i-kool

วันนี้ ไปถอย air card มา เพื่อเอามาไว้ใช้กับ sim 3g ของ i-kool ที่เพิ่งได้รับมาฟรีๆ :)? ตั้งใจไว้ว่า จะหาราคาที่มันไม่เกิน 2000 บาท เลยไปเดินดูเล่นๆ ที่ พันทิพ บางกะปิ? ไปร้านแรก 2500 แถมยังเล่นได้เฉพาะ 3 G อีก ที่ผมอยากได้คือ อยากให้มันรองรับ edge ด้วย เผื่อตอนกลับบ้าน จะได้ใช้งาน ไม่ต้องต่อผ่านมือถืออยู่? ไปร้านที่สอง เจอยี่ห้อ SONORE HSUPA 301 คิดในใจ ยี่ห้ออะไรวะ ไม่เคยได้ยิน? แต่มันรองรับทั้ง edge และ 3G ที่ความเร็วสูงสุด 7.2 Mbps ด้วย (ที่ดูในเว็บ ราคาไม่เกิน 2 พัน มันรองรับแค่ 3 Mbps กว่าๆ )? ตามที่อยากได้เลย เลยถามราคา โอ้ว 1990 บาท? ไม่ถึง 2 พัน อิอิ เลยตัดสินใจซื้อเลย แล้วเดินขึ้นไปฃั้น 4 นั่งที่ศูนย์อาหาร เพื่อทำการทำสอบ

มาดูหน้าตา มันก่อนดีกว่า

อันนี้กล่อง

Continue reading

0111 | ICT จะติดตั้ง Sniffer ไว้ที่ Gateway <ปานยาอ่อน>

ไอซีทีจับมือ5 หน่วยงานวางแนวกำกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาผ่านอินเทอร์เน็ต

นายสือ ล้ออุทัย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปิดเผยว่า ปัจจุบันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีปริมาณเพิ่ม มากขึ้น? คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงได้เห็นชอบให้กำหนดยุทธศาสตร์ทรัพย์สินทางปัญญา และแผนเร่งรัดการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตามที่กรม ทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมอบหมายให้กระทรวงไอซีทีรับผิดชอบในการเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาการ ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และรายงานความคืบหน้าให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาทราบ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลและเฝ้าระวัง
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขึ้น โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงไอซีที กรมทรัพย์สิน ทางปัญญา
กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ร่วมเป็นคณะทำงาน และมีนายอาจิน จิรชีพพัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน

?คณะทำงานกำกับดูแลฯ ชุดนี้จะประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ต ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งศึกษา รวบรวมข้อมูล ติดตามและเฝ้าระวังการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็น ประจำทุกเดือน เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคต่างๆ ให้ปลัดกระทรวงไอซีที และคณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติทราบเป็นประจำ??? นายสือกล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของคณะทำงานกำกับดูแลฯ นั้น ได้แก่ การวางแนวทางและกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ในเรื่องการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การประสานขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการแก้ไข
ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

นอกจากนั้นคณะทำงานกำกับดูแลฯ ยังได้มีมติเสนอให้คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพิ่มหลักเกณฑ์ในการออกใบอนุญาตให้กับผู้ประกอบการต้องติดตั้งอุปกรณ์ดักจับข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ Sniffer ไว้ที่เกตเวย์ด้วย ซึ่ง Sniffer คือ โปรแกรมที่ใช้ดักอ่านข้อมูลที่วิ่งไป-มาบนระบบเน็ตเวิร์ค หรือ Traffic โดย Sniffer นี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อกับ เครือข่ายคอมพิวเตอร์และคอยดักฟังข้อมูลในเครือข่าย เพื่อนำมาวิเคราะห์หรือกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวในทางกฎหมายต้องดูเจตนาของการกระทำเป็นหลัก หากเป็นการกระทำโดยมิชอบนั้นถือเป็นความผิดตามมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

อย่างไรก็ตาม เกี่ยวกับข้อเสนอดังกล่าว ทางคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติได้แจ้งว่าจะเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อน ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการโครงการความร่วมมือจัดตั้ง
ศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติในการพิจารณาว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไป

ความเห็นส่วนตัว ผมคิดว่า เป็นโครงการที่ปัญญาอ่อน จริงๆ การทำ sniffer ก็คือการดักข้อมูลที่เป็นความลับของเราดีๆ นี่เอง เอาเงินของประชาชนมาผลานเล่นเปล่าๆ? แทนที่จะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ แต่มาใช้วิธีดักข้อมูลประชาชนซะงั้น อยากรู้จริงๆ แม่งใครมันเป็นคนคิด อยากจะเอากระเช้าใส่หญ้า ไปให้จริงๆ

ต่อไป ข้อมูลของใครโดน Hack ขึ้นมา ก็ให้สงสัย mICT ไว้ก่อนเลย ว่าแม่งคนที่ดูแลตรงนี้ เอาข้อมูลของเรามาขาย หรือมา hack ซะเอง หรือถ้าไม่ได้ทำเอง พวงเหล่าบรรดา hacker คงยิ้ม ต่อไปกรูอยากได้ข้อมูลอะไร ไม่ต้องไปเจาะที่ไหนไกล? ไปที่่เดียวได้ข้อมูลทุกคน ที่เล่น internet ทั้งประเทศ อิอิ? พูดแล้วปรี๊ด เซงประเทศไทยจริงๆ

ที่มา : thannews.th.com

0098 | ข่าวดี CAT CDMA จะใช้ได้ทั่วประเทศแล้ว

กสท.จ่อเดินหน้า ซีดีเอ็มเอ ทั่วประเทศกลางปี53

บิ๊กกสท. เผยได้ข้อสรุปซื้อกิจการฮัทช์เรียบร้อยแล้ว พร้อมเดินหน้าให้บริการซีดีเอ็มเอเต็มรูปแบบกลางปี 53 ลั่นปีหน้า จะมีผู้ใช้ซีดีเอ็มเอกว่า 1 ล้านราย จาก 4 แสนรายในปี 52

เมื่อ วันที่ 16 ธ.ค. นายจิรายุทธ รุ่งศรีทอง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปการซื้อขายกิจการกับบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไอร์เลส มัลติมีเดีย จำกัด (ฮัทช์) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียด ขณะนี้ได้ เพราะเป็นความลับและเป็นข้อตกลงกับฮัทช์และจะชี้แจงรายละเอียดในวันที่ 17 ธ.ค. ทั้งนี้การรวมโครงข่ายโทรศัพท์มือถือระบบซีดีเอ็มเอให้เป็นโครงข่ายเดียวกัน ทั่วประเทศ จะทำให้กสท มีศักยภาพในการแข่งขันให้บริการโทรศัพท์มือถือซีดีเอ็มเอ? เป็นโทรศัพท์มือถือ3จีของกสท? คาดว่าจะนำเรื่องเสนอกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่ออนุมัติต่อไป? จะใช้เวลาอย่างน้อย 2 เดือน? จากนั้นคาดว่าภายในกลางปี 2553 กสท ก็จะเดินหน้าให้บริการโทรศัพท์มือถือระบบซีดีเอ็มเออย่างเต็มที่

Continue reading