0272 | วิธีปกปิดเวอร์ชั่นของ BIND DNS Sever

วันนี้บังเอินไปเช็ค DNS ที่เว็บ dnsinspect.com มานิดหน่อย แล้วเห็นว่ามันแจ้งเตือนให้ปกปิดเวอร์ชั่นของ BIND DNS Sever ก็เลยเอามาเขียนลง blog ซะหน่อย และอีกอย่างฟังเพลงกันมาเยอะแล้ว ขอสาระสั้นๆบ้างแล้วกัน ให้แก้ไขไฟล์ named.conf ซึ่งจะอยู่ที่ /etc/named.conf และเพิ่มข้อความที่อยู่ด้านล่างนี้ลงไปในส่วนของ options {…} [code] version "ข้อความ"; [/code] โดยสามารถใส่ข้อความอะไรลงไปก็ได้ครับ...