0232 | ใช้ DNS ของ Google ระวังจะทำให้เปิดเว็บช้าลง

เห็นตามเว็บอร์ดต่างๆเวลามีปัญหา เข้าเว็บบางเว็บไม่ได้ ก็จะมีคนแนะนำให้ใช้ DNS ของ Google หรือ OpenDNS หรือที่เรียกว่าบริการ Public DNS ซึ่งเมื่อเปลี่ยนแล้ว ก็ทำให้เข้าเว็บไซต์นั้นๆได้จริง เพราะบางครั้ง DNS ของ ISP เองมีปัญหา แต่มันมมีประเด็นคือ บางคนแนะนำให้ใช้ DNS ของ Google ตลอด ไม่ต้องเปลี่ยนกลับมาเป็นของ ISP...