0128 | อ่านค่า GPS จาก exif

คืนนี้พยายามนั่งเขียนฟังก์ชั่น การอ่านค่า gps จากรูปภาพอยู่นาน จะเอามาใช้ในเว็บ ฝากรูป จนมาเจอที่เว็บนึง ซึ่งสามารถเอามาใช้ได้เลยครับ [code lang=”php”] function GetGPS($photo) { $exif=exif_read_data($photo, 0, true); if(!$exif || $exif[‘GPS’][‘GPSLatitude’] == ”) { return false; } else...