0071 | พอกันที FileZilla ที่อุส่าไว้ใจมานาน

หลังจากที่ใช้โปรแกรม ftp ที่ชื่อ FileZilla มานาน ในที่สุดก็พบจุดที่ทำให้มันไม่น่าใช้อีกต่อไป? เป็นเพราะอะไรลองเปิดเข้าไปดูที่ C:\Documents and Settings\xxx\Application Data\FileZilla แล้วมองหาไฟล์ชื่อ sitemanager.xml? และ recentservers.xml <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″ standalone=”yes” ?> <FileZilla3> <Servers> <Server> <Host>11.22.33.44</Host> <Port>21</Port> <Protocol>0</Protocol>...