Tag Archives: Failover

0329 | ตั้งค่า Failover บนอุปกรณ์ Mikrotik

วันนี้จะมาแชร์การตั้งค่า Failover บนอุปกรณ์ Mikrotik ที่ผมใช้งานอยู่จริงกันครับ

เนื่องด้วยปัจจุบัน แพ็กเกจอินเทอร์เน็ตระดับ 1 Gbps มีราคาไม่ถึง 1 พันบาท ผมเลยเปลี่ยนการใช้งาน จากเมื่อก่อนที่ทำเป็น load balance (มาทำ Load Balance โดยใช้ Mikrotik กัน) มาใช้เป็น Failover แทน ซึ่งการทำ Failover ก็คือ การนำอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปมาเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ และเลือกเส้นใดเส้นหนึ่งเป็นเส้นหลัก และอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นสำรอง การตั้งค่าการใช้งานต่างๆง่ายกกว่าการทำ load balance มาก และลดการทำงานของ CPU ของ mikrotik ได้อีกด้วย

ในวันนี้ผมจะแนะนำการตั้งค่า Failover กับ PPPoE 2 เส้นด้วยกัน โดยมี 3BB 1000/500 Mbps เป็นเส้นหลัก และ True 300/300 Mbps เป็นเส้นสำรอง

โดยในบทความนี้ผมจะไม่ได้แนะนำการตั้งค่าตั้งแต่เริ่มต้น เช่น การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย PPPoE ก่อนจะมาทำตามบทความนี้ จะต้องตั้งค่า PPPoE ทั้ง 2 เส้น และสามารถออกอินเทอร์เน็ตได้แล้ว โดยการตั้งค่า Failover เบื้องต้น สามารถหาได้ตามอินเทอร์เน็ตครับ

แต่การตั้งค่าเบื้องต้นในการทำ Failover ทั่วไป จะแนะนำให้ตั้งค่า Default Route Distance ในส่วนของการตั้งค่า PPPoE โดยให้เส้นหลักให้มีค่าน้อยกว่าเส้นสำรอง ซึ่งการตั้งค่าเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ เมื่อเส้นหลักหลุด เส้นสำรองก็จะทำงานอัตโนมัติ แต่จะเกิดปัญหา กรณีที่ เส้นหลักไม่หลุด แต่ไม่สามารถออกอินเทอร์เน็ตได้ จะด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม ทำให้การตั้งค่าแบบเบื้องต้น ตัว mikrotik จะไม่สลับไปเส้นสำรอง

Continue reading