0264 | การเอา icon Computer มาไว้บน Desktop ใน Windows 8

หลังจากที่ได้ใช้ๆไป รู้สึกว่าทำงานไม่ค่อยสะดวกในการจะเปิด folder หลายๆหน้าต่างพร้อมๆกัน ปกติใน windows 7 ผมจะเปิด computer โดยกดปุ่ม Start -> Computer แต่ใน windows 8 ปุ่ม Start มันไม่มี เลยรู้สึกไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าจะเปิดหลายหน้าต่าง ก็เลยจะเอา icon Computer มาไว้บน desktop ซะเลย...