0168 | มา Backup App ใน Android กัน

หลายครั้ง ที่คุณทำการ Factory data reset ใหม่ เมื่อน้องดรอย ของคุณมีปัญหา หรือว่าจะเป็นการอัพเดดน้องดรอย ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ แล้ว app ที่คุณหาโหลดมาติดตั้งไว้นั้นก็หลายตัว จะให้ตามล่าโหลดกันใหม่ ก็คงเหนื่อยแย่เลย หรือ สำหรับคนที่ใช้ แพคเก็จแบบคิดตามข้อมูลการใช้งาน คงจะเปลืองแย่เลย วันนี้เลยขอแนะนำ app สำหรับไว้ backup app ในเครื่องของคุณเก็บเอาไว้ โดยที่จะได้ออกมาเป็นไฟล์...