0132 | กสทฯยึด3จีคืนมิ.ย.นี้ไอโฟนผ่านทรูมูฟจ่อเดี้ยง

กสทฯ แตกหักทรูมูฟ ยึดคลื่น เอชเอสพีเอคืนต้นมิ.ย.นี้ ส่งผลไอโฟนทรูมูฟส่อแววเดี้ยง รายงานข่าวจากบริษัท กสท โทรคมนาคม เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือถึงบริษัท ทรูมูฟ เพื่อขอยกเลิกการทดลองการให้บริการโทรศัพท์มือถือ 3จี บนคลื่นความถี่เดิม หรือเอชเอสพีเอ ที่ กสทฯ จัดสรรให้ทรูมูฟ 15 เมกะเฮิรตซ์ และสั่งให้รื้อถอนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องการทดลองให้บริการทั้งหมด โดยการยกเลิกจะมีผลตั้งแต่ต้นเดือน มิ.ย.เป็นต้นไป ทั้งนี้ เนื่องจากทรูมูฟทำผิดเงื่อนไขข้อตกลง ติดตั้งและให้ทดลองบริการนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต...