0059 | มากำจัดไวรัส iframe กันให้สิ้นทราก

เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เว็บของลูกค้าที่ผมช่วยดูแลอยู่ด้วย ได้ติดไวรัส iframe ที่กำลังฮิตกันอยู่ในขณะนี้ ไวรัสพวกนี้มันจะติดจากทางฟังเครื่อง client (เครื่องที่ลูกค้าใช้งาน) โดยมันจะทำการดักข้อมูล username และ password ในการเข้าใช้งาน ftp และมันก็จะเข้ามาแก้ไขไฟล์ในเว็บที่ขึ้นต้น index? admin? default … ไม่ว่าจะนามสกุลใดๆก็ตาม มันจะทำการแทรก iframe เข้าไปในไฟล์ของเว็บเรา โดยจะแทรกเว็บของผู้เขียนไวรัสขึ้นมาเอง ทำให้เมื่อเวลาเราเปิดเว็บนั้น ก็จะเจอว่า...