0096 | เขาว่า การดื่มสุรา เปรียบเหมือนได้ฝึกโยคะ

พอดีได้ FW Mail มา เห็นแล้วฮาดี หลายๆคนอาจจะเคยเห็นมาบ้างแล้ว