0166 | กินเจ ภูเก็ต (แห่พระ)

ศาลเจ้ากระทู้แห่ ฝนตกๆ หยุดๆ ก็หนุกดี