0242 | การถ่ายโอนข้อมูลจาก cPanel to DirectAdmin

วันนี้ ได้ทำการย้ายเว็บลูกค้า จากที่เดิมใช้ Control Panel เป็น cPanel เลยต้องหาตัวช่วยในการถ่ายโอนข้อมูลเข้า directadmin ก็เจอวิธีอยู่หลายเว็บ แต่ปัญหาแต่ละเว็บส่วนใหญ่แล้ว ไฟล์ที่ต้องใช้มันดันโหลดไม่ได้ซะแล้ว วันนี้เลยขอเอามาแปะไว้ใน blog สักหน่อย เริ่มเลยแล้วกัน 1. Download และแตกไฟล์ออกมาให้เรียบร้อย จะได้ไฟล์ชื่อ da.cpanel.import.pl และ defaults.conf 2. สร้าง directory...