0172 | งานแต่งงาน พี่กัน

งานเมื่อวันที่ 19/11/2553 ที่ผ่านมา