0213 | แก้ไขการแสดง url ใน firefox 7

หลายๆคน ที่ได้ลองใช้ Firefox 7 ก็จะเห็นว่า ตรง url จะตัด http:// ออกไป แต่หากเป็น https ก็จะแสดง ซึ่งจะทำให้เห็นได้ชัดว่า อันไหนเป็น https แต่หลายๆคน รวมถึงผมด้วย รู้สึกไม่ชอบมันเลย เพราะไม่คุ้นตา วันนี้จะมาสอนวิธีแก้ไข ให้การแสดง url เป็นแบบเดิมครับ ให้พิมพ์ about:config...