0144 | ขสมก.เปลี่ยนเลขสายรถเมล์ เพื่อรองรับรถเมล์ใหม่ 4,000 คัน

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับเปลี่ยนเส้นทางรถเมล์ใหม่เป็น 155 เส้นทาง จากเดิมมีการเดินรถจำนวน 128 เส้นทาง และเพิ่มเส้นทางเดินรถใหม่ 27 สาย เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้กับประชาชนมากขึ้น และเพื่อรองรับการนำเข้ารถเมล์ใหม่จำนวน 4,000 คัน ซึ่งทำให้ต้องมีการเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมล์ใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงหมายเลขสายรถเมล์ คาดว่าจะเริ่มต้นใช้เต็มรูปแบบอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มปรับเปลี่ยนหมายเลขสายรถเมล์ภายใน 3 เดือนข้างหน้า หมายเลขสายรถเมล์ใหม่และเส้นทางเดินรถ ขสมก.มีรายละเอียดดังนี้ สาย...