0165 | กินเจ ภูเก็ต วันแรก

เมื่อคืน กินเจวันแรก ออกไปหาอะไรกินเล่นกับพี่ ที่ศาลเจ้าจุ้ยตุ๋ย คนเยอะมากๆ กินเสร็จ ก็ขับรถไปที่สะพานหินต่อ ไปเล่นไฟเย็น กันเล็กๆ น้อยๆ