0094 | ข้าคือ Hero

ในที่สุด โฉมหน้าฮีโร่ คนใหม่ของโลกก็ถูกเปิดโปง? ไปดูโฉมหน้ากันได้เลย? (ดูให้จบนะครับ อาจจะโหลดนานหน่อย ถ้าเน็ตเต่าๆ)