0226 | กำจัดการส่งอีเมล์ของผู้ใช้ใน DirectAdmin

หลังจากที่เคยเขียนวิธี จำกัดอีเมล์ต่อผู้ใช้ ไปแล้ว เมื่อวาน ผมกำลังจะไปแก้ไขในเครื่อง server ตัวใหม่ และได้เปิดไฟล์ /etc/exim.pl เพื่อมาแก้ไข และก็ไปเห็น code มันเขียนมาให้สามารถทำได้อยู่แล้ว เราไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเพิ่มเลย [code] if (open (LIMIT, "/etc/virtual/limit_$name")) { $email_limit = int(<LIMIT>); close(LIMIT); } else...