0049 | วันแห่งการโกหก April?s Fool Day

วันนี้ 1เมษาวันแห่งการโกหกหรือ April?s Fool Day วันนี้ ไปอ่านข่าว หรือกระทู้ที่เว็บไหน ก็ให้เอามา หารด้วย 99 นะ เพราะวันนี้ส่วนใหญ่มีแต่เรื่องโกหก บางเรื่องก็หลงเชื่ออยู่ตั้งนาน แต่สุดท้ายแล้ว มันก็คือเรื่องโกหก? ทำเอางงกันไปเลย วันนี้ผมเลยเอาประวัติของวันเด็กเลี้ยงแกะมากฝาก ว่าที่มามันเป็นยังไง วันนี้มันมีขึ้นมาได้ไง