0274 | การย้ายอีเมล์ด้วย IMAP Copy

วันนี้จะมาแนะนำวิธีการย้ายอีเมล์ จากอีกที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Control panel เดียวกันครับ เริ่มกันเลยดีกว่า 1. ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ http://home.arcor.de/armin.diehl/imapcopy/imapcopy.html ให้โหลดไฟล์โปรแกรมมา กรณีนี้ผมใช้ windows ก็ให้โหลดไฟล์ IMAPCopy-Win32 มาครับ 2. แยกไฟล์ออกมา และให้แก้ไขไฟล์ config ชื่อ ImapCopy.cfg โดยการเปิดด้วย notepad ครับ...