0280 | เพลง พยายาม – O-Pavee

เตรียมดอกไม้ ที่สวยที่สุด ที่คิด­ว่าจะหาได้ เตรียมขนม ที่เธอชอบ เสาะหามาจากทุกๆแห่งหน เตรียมคำร้อง ท่วงทำนองอยากจะร้อ­งให้เธอฟัง แหวนวงนั้น ที่เธอใฝ่ฝัน ฉันจะหามาให้เธอ ไม่เคยจะทำอะไรแบบนี้มาก่อน เพราะไม่เคยรู้สึกแบบนี้มาก่อน แต่เพราะเธอ แต่เพราะเธอ ฉันจึงยอม เธอกลับบอกว่าอย่าพยายาม อย่าพยายามอีกเลย ให้ฉันโยนทิ้งทุกอย่าง พอสักทีได้ไหม เธอกลับบอกว่าอย่าพยายาม แม้ฉันจะพยายามเท่าไหร่ ทุกอย่างนั้นคือความฝัน ที่ฉันฝันไป แต่สุดท้ายเธอมองไม่เห็นฉันเลย